Avsiktsförklaring för nätverket Geoarena Skaraborg Nätverket syftar till att lyfta fram intressanta och unika geologiska miljöer i Skaraborgsregionen. Vidare avser det att verka för att öka kunskapen om samband mellan geologi, naturtyp och näring. Vi vill också väcka intresse och bidra till att öka attraktionskraften för geologiska besöksmål genom information och gärna i samarbete med redan etablerade turistmål. Vår målgrupp spänner från en intresserad allmänhet och skolungdom till forskning inom geologi och naturgeografi. Geoarena Skaraborg avser att fungera som en vägledning i Skaraborgs geologiska landskap och i synnerhet kring regionens platåberg. Vi informerar bl.a. genom ett gemensamt informationsblad samt en hemsida. Var och en av medlemmarna i nätverket svarar i övrigt och helt fristående för sin egen marknadsföring, verksamhet och profilering. Medlem i nätverket kan den bli som har geologiska sevärdheter eller på annat sätt kan bidra till att sprida kunskap om geologin och vill medverka till nätverkets fortsatta utveckling samt följer avsiktsförklaringen. Den som vill vara en del i vårt nätverk eller intresserad av ett samarbete kan kontakta oss via vår hemsida. Medlemskap och nätverkets arbete stäms av en gång om året.